İstanbul(Avr.)(Büyükçekmece)

İş Yerinde

İş Yerinde

Bugün güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Mali İşler

Mali İşler

Başvuru Sayısı

341 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

341 başvuru

Departman

Mali İşler

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde, Kemal Gözükara/Büyükçekmece yerleşkesinde görevlendirilmek üzere "Muhasebe Müdürü" aranmaktadır.

Muhasebe Müdürü, İstanbul Arel Üniversitesi Mali İşler Ofisi’ne bağlı olarak görev yapar. Üniversitenin gelir, gider, ödeme, fiyat, maliyet gibi finansal işlemleri kontrol altında tutar ve ilgili muhasebe birimlerinin uyumlu çalışmasından sorumludur. Yürütülen iş ve işlemlerin yasal olarak mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder, raporlama yapar ve mevzuatta yer alan değişiklikleri takip eder. Ayrıca genel maliyet muhasebesinin ve dönem sonu işlemlerinin hazırlanmasını gerçekleştirir; günlük, aylık ve de yıllık ödeme raporları hazırlayıp yönetime sunar. Vergisel yükümlülüklerin neler olduğunu izler ve bunların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.  

 GENEL NİTELİKLER

 • En az 10 yıl tecrübeli,
 • SMMM belgesine sahip,
 • Mali tablolar ve beyannamelerin (KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, ÖTV, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi vb.) hazırlanması konusunda tecrübeli,
 • Tek düzen hesap planına hakim,
 • Sözleşme süreci, yasal prosedürler, YÖK mevzuatı ve diğer düzenlemeler hakkında bilgi sahibi,
 • Logo Tiger programı kullanımında tecrübeli ve MS Office programlarına hâkim,
 • Güçlü insan ilişkileri kurabilen, müzakere ve iletişim becerilerine sahip,
 • Çalışanları eğitme ve denetleyebilme, organizasyon, öncelik belirleme becerilerine sahip ve iş planlama görevlerine dahil olmalarını sağlayabilen,
 • Kapsamlı görevleri yürütebilen,
 • Erkek adaylar için tercihen askerliğini tamamlamış,
 • Tercihen İstanbul Avrupa Yakası’nda ikamet eden “Muhasebe Müdürü” aranmaktadır.

GÖREV TANIMI

 • Üniversitenin yıllık mali ve finansal hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Üniversitenin yıllık ve uzun dönemli planlanan bütçeleri için altyapı oluşturmak,
 • Genel muhasebe işlemlerinin (Tekdüzen hesap planı doğrultusunda kayıt düzenini oluşturmak ve yönetmek, muhasebe fişi kaydı öncesi satın alma formlarına muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi kodlarını yazmak, muhasebe kasa tahsil, tediye ve mahsup fişlerinde kayıt sonrası girilen fişlerin kontrolünü yaparak, mükerrer ve/veya hatalı kayıt yapılmasını önlemek ve eksiksiz olmasını sağlamak),
 • Kurumun kesmesi gereken faturaların oluşturulmak ve buna uygun olarak cari hesapların kontrolünü ve takibini yapmak,
 • Satıcı, alıcı ve banka mutabakatlarının yapılmasını sağlamak ve mutabakat dosyasının kontrolünü yapmak,
 • Üniversitenin mali tablolarının (aylık olarak mizan kontrolünü yapmak, gelir tablosu ve bilançoyu oluşturmak) hazırlanması ve kontrol edilmesini sağlamak,
 • Tüm beyannameleri zamanında ve doğru olarak vermek ve tahakkuk alınmasını sağlamak,
 • Tüm Teşvik Programlarına başvuru yapmak, takip etmek ve kapatma işlemlerini yapmak,
 • Öğrenci kayıt döneminde, kayıt işlemlerini (bilgi sağlama, ödeme planı hazırlama, tahsilat yapma, kayıt ve kontrol) ilgili talimat ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Mali yönetim, mali politika incelemesi ve değişikliklerini yönlendirmek ve bu süreçlerde liderlik yapmak; YÖK mevzuatına, üniversite ve standart muhasebe prosedürlerine uyumluluğu sağlamak,
 • Üniversitenin yönetimine, denetleme kuruluşlarına dönemsel raporlar ve bilgi sunmak,
 • Üniversitenin politikalarının ve prosedürlerinin oluşturulması sürecine katılmak; üniversite planlama ve politika oluşturma komitelerinde görev almak,
 • İç ve dış denetçilerle iletişim halinde olmak, denetim projelerinde yer almak ya da gerektiğinde muhasebe kayıtlarına erişim sağlamak,
 • Kurum için yıllık bütçeler oluşturmak ve bunları yönetmek, dönemsel maliyet ve verimlilik analizleri yapmak,
 • Kuruma kaynak ve/veya gelir sağlamak için stratejiler tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Muhasebe Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü Maaşları Muhasebe Müdürü Nasıl Olunur? Muhasebe Müdürü Nedir? Muhasebe Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

İstanbul Arel Üniversitesinin kurucu vakfı olan Kemal GÖZÜKARA Eğitim ve Kültür Vakfı 14.09.1999 tarihinde küreselleşen dünyada ulusal değerler il

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

GİZLİLİK / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASIİşbu “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politika

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Lojman, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.

Muhasebe Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü Maaşları Muhasebe Müdürü Nasıl Olunur? Muhasebe Müdürü Nedir? Muhasebe Müdürü İş İlanları