Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Nakliyat Sigortaları Uzman Yardımcısı

ORİENT SİGORTA A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Sigorta

Sigorta

Başvuru Sayısı

207 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

207 başvuru

Departman

Sigorta

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

·       Üniversite mezunu,

·       Elementer sigorta şirketinde en az 2 yıl nakliyat branşında deneyimli,

·       Sigorta mevzuatına ve Vizyoneks Sigortacılık programına hakim,

·       Ms office programlarını iyi derecede kullanabilen,

·       İleri derecede İngilizce bilen,

·       Analitik düşünce yapısına sahip, sonuç odaklı çalışan,

·       Motivasyonu güçlü, takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

·       Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

Adaylar.

İş Tanımı:

Genel Müdürlüğümüzde Teknik ve Hasar Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak Nakliyat ve Sorumluluk Biriminde görev alacak, Nakliyat ve Sorumluluk Müdürüne bağlı olarak çalışacak Nakliyat Underwriter Uzman Yardımcısı aramaktayız.

  • Nakliyat branşında acentelerden gelen tekliflerin, risk kabul kriterlerine uygun olarak    fiyatlandırılması ve revizyon taleplerinin değerlendirilmesi,
  • Acente teklif onay/otorizasyon işlemleri,
  • SBM Turkuaz talep yönetimi,
  • Acentelere Nakliyat Sigortaları ile ilgili konularda bilgi/destek sağlamadan sorumlu olunacaktır.

 

Aday Kriterleri

2 - 8 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

Underwriting Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Underwriting Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Orient Sigorta, Al-Futtaim grubu bünyesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sigortacılık faaliyetine, 1982 yılında başlamıştır. Hızlı ve sürekli bir büyüme gösteren şirket, net karını 2010 yılında 192 Milyon Dirheme, 2011 yılında 204 Milyon Dirheme, 2012 yılında 213 milyon Dirheme yükseltmiştir. Bu sonuçlarla 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sigorta şirketleri arasında en yüksek kara ulaşan şirket konumuna erişmiştir.Ülkesinin önde gelen şirketlerinden olan Orient Sigorta’nın ödenmiş sermayesi 405 Milyon Dirhem olup birçok şirketin önünde yer almaktadır.Genel Merkezi Dubai’de bulunan şirket 400’e yakın çalışanı ve Bur Dubai, Deira, Dubai Health Care City, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali, Abu Dhabi, Al Ain, Mussafah, Sharjah, Ras Al Khaimah ve Muscat ( Umman Sultanlığı)’ daki bölge müdürlükleri ile geniş yelpazede müşterilerine hizmet sunmaktadır.Orient Sigorta, derecelendirme kuruluşlarınca sadece BAE’nin değil, Orta Doğu bölgesinin «A» notu ile değerlendirilen tek şirketi olup, bölgesel sektör basını «Mena Insurance Review» tarafından Orta Doğu bölgesinin en iyi sigorta şirketi ödülüne layık görülmektedir..Kasım 2012’de Türkiye’de kurulan Orient Sigorta’da, Araç Sigortası,Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Nakliyat Sigortası ve İşveren Sorumluluk Sigortası gibi birçok sigortacılık ürünü yer almaktadır.

Orient Sigorta, Al-Futtaim grubu bünyesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sigortacılık faaliyetine, 1982 yılında başlamıştır. Hızlı ve sürekli bir büyüme gösteren şirket, net karını 2010 yılında 192 Milyon Dirheme, 2011 yılında 204 Milyon Dirheme, 2012 yılında 213 milyon Dirheme yükseltmiştir. Bu sonuçlarla 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sigorta şirketleri arasında en yüksek kara ulaşan şirket konumuna erişmiştir.Ülkesinin önde gelen şirketlerinden olan Orient Sigorta’nın ödenmiş sermayesi 405 Milyon Dirhem olup birçok şirketin önünde yer almaktadır.Genel Merkezi Dubai’de bulunan şirket 400’e yakın çalışanı ve Bur Dubai, Deira, Dubai Health Care City, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali, Abu Dhabi, Al Ain, Mussafah, Sharjah, Ras Al Khaimah ve Muscat ( Umman Sultanlığı)’ daki bölge müdürlükleri ile geniş yelpazede müşterilerine hizmet sunmaktadır.Orient Sigorta, derecelendirme kuruluşlarınca sadece BAE’nin değil, Orta Doğu bölgesinin «A» notu ile değerlendirilen tek şirketi olup, bölgesel sektör basını «Mena Insurance Review» tarafından Orta Doğu bölgesinin en iyi sigorta şirketi ödülüne layık görülmektedir..Kasım 2012’de Türkiye’de kurulan Orient Sigorta’da, Araç Sigortası,Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Nakliyat Sigortası ve İşveren Sorumluluk Sigortası gibi birçok sigortacılık ürünü yer almaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ORIENT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİNİŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKA1. AmaçOrient Sigorta Anonim Şirketi (“Orient Sigorta” veya “Şirket”), çalışanlarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Orient Sigorta çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesinde işbu “Orient Sigorta Çalışanlarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Politika” (“Politika”) uygulanacaktır.Bu Politika ile Orient Sigorta çalışanlarına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır:• Kişisel verilerin kim tarafından toplandığı,• Kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği,• Orient Sigorta’nın kişisel verileri kimlere ve hangi amaçlarla aktardığı,• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebinin neler olduğu, • İşlenen kişisel verilere ilişkin olarak Orient Sigorta çalışanlarının hangi haklara sahip olduğu,• Veri güvenliğinin sağlanması için alınan idari ve teknik önlemlerin neler olduğu.2. TanımlarAçık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızaAnonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesiKişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiKişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemKVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunuKVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma KuruluÖzel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileriÇalışan Orient Sigorta’ya bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişilerStajyer Orient Sigorta’ya bağımlı olarak, Mesleki ve teknik eğitim ve okul ve kurum öğrencilerine yaptırılan tamamlayıcı eğitimÇalışan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu Orient Sigorta çalışanlarının KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını yaparken yararlanacakları başvuru formu3. Genel İlkelerÇalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aşağıda sayılan ilkeler hâkimdir:• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, • Doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,• Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi 4.1. Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıÇalışanların kişisel verileri KVK Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan veri işleme şartları ile uyumlu olarak işlenmektedir. Aşağıda sayılanlardan birinin varlığı halinde, Orient Sigorta, çalışanlarının kişisel verilerini açık rıza aranmaksızın işleyebilecektir:a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,d. Orient Sigorta’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,e. Çalışanın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,g. Çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Orient Sigorta’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıÇalışanların hukuka aykırı olarak işlendiği takdirde ayrımcılığa maruz kalma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 6. maddesinde sayılan veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla, aşağıda sayılan hallerde çalışanın açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel verilerinin işlenebilmesi mümkün olacaktır:a. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesiKişisel sağlık verileri; (i) KVK Kurulu tarafından öngörülecek yeterli önlemleri almak, (ii) genel ilkelere uygun davranmak, (iii) sır saklama yükümlülüğü altında bulunmak kaydıyla aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilecektir:- Çalışanın yazılı açık rızası- Kamu sağlığının korunması- Koruyucu hekimlik- Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimib. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesiBu kapsamdaki verilerin, çalışanın açık rızasının bulunması durumunda veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenmesi mümkün olacaktır.5. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları5.1. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanması ve UsulüOrient Sigorta, çalışanlarının kişisel verilerini işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde çalışandan ayrıca izin alınacaktır.Orient Sigorta tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:Kişisel Verinin İçeriğiGenel Adı soyadı, fotoğraf, cinsiyet, adres, telefon numarası, doğum tarihi, medeni hali, e-posta adresi ile yabancı uyruklu çalışanlar bakımından vergi kimlik numarası, pasaport, çalışma vizesi vs.Aday Personel Verisi Firmaya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Firma'ya erişilebilir kılan gerçek kişilerDenetim ve Teftiş Verisi Firmanın kanuni yükümlülükleri ve firma politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler (İç denetim ve yasal uyum raporları ve ilgili kayıtlar)Kimlik Verisi Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.Personel Aile ve Yakını Verisi Kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn: eş, anne, baba, çocuk) yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilerin bilgisi (kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, profesyonel, eğitim bilgileri vb. bilgiler)Personel İşlem Verisi Personelin veya çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel verileri (iş seyahatleri, araç kullanım bilgisi)Personel Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Personelin veya Firma ile çalışma içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel veriler (performans değerlendirme raporları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler vb)Üçüncü Kişiler Kişisel verileri işlenen tedarikçi, kefil, mağdur/hak sahibi, aile bireyleri vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler5.2. Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin AçıklamalarOrient Sigorta, çalışanlarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa dahi, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Çalışanın rıza beyanı ile Orient Sigorta tarafından kişisel verilerinin belirli bir süre daha saklanmasına izin verdiği hallerde, bu ek sürenin dolması veya bu sürenin alınmasındaki amacın ortadan kalkması durumlarında bahsi geçen kişisel veriler Orient Sigorta tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.Orient Sigorta, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca izin verilmiş ve/veya zorunlu olması hallerinde, kişisel verileri çalışanın izni veya bilgisi dışında kullanabilecektir. Orient Sigorta’nın, çalışanlarına ait kişisel verileri paylaştığı üçüncü kişiler ancak Politika’da belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu verileri işleyebileceklerdir.6. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Üçüncü Kişilere AktarılmasıKVK Kanunu’nun yurtiçi ve yurtdışı aktarımlarına ilişkin 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verilerin aktarımı hususunda, işbu Politika’nın 4. maddesi ile KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde izah olunan işleme şartlarından birinin sağlanması gerekmektedir.Çalışanların kişisel verilerinin yurtdışına aktarımı bakımından ise, yukarıda sayılan koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır: Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunmasıKişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımının söz konusu olması halinde Orient Sigorta, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında çalışanı bilgilendirecektir ve kişisel verilerin işlenmesinin KVK Kanunu’nda belirtilen istisnalara girmemesi halinde çalışandan açık rıza alacaktır.Orient Sigorta’nın çalışanlara ait kişisel verileri paylaştığı üçüncü kişiler ancak işbu politikada belirtilen hükümlere uygun olarak bu verileri işleyebilecektir.Orient Sigorta, aşağıda belirtilen birimler tarafından ilgili amaçlar doğrultusunda çalışanlara ait kişisel verileri toplayabilecek, işleyebilecek ve aktarabilecektir:Aday Personel Verisi; İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışanın işe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve serbest muhasebeci mali müşavire(SMMM) aktarılmaktadır.Denetim ve Teftiş Verisi; İç Denetim birimi tarafından iç denetim sürecinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.Kimlik Verisi; İnsan Kaynakları birimi ve SMMM tarafından bordro sistemine ilgili çalışanın tanımlanması amacıyla işlenmektedir.Personel Aile ve Yakını Verisi; İnsan Kaynakları birimi ve SMMM tarafından çalışan grup sağlık sigortası başvuru sürecinin yürütülmesi, bordro sistemine ilgili çalışanın tanımlanması amacıyla işlenmekte ve Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’ye aktarılmaktadır.Personel İşlem Verisi; Bilgi Teknolojileri birimi tarafından çalışan zimmetlerinin takibinin yapılması, çalışana giriş kartı tanımlanması amacıyla işlenmektedir.İnsan Kaynakları birimi tarafından çalışan avans talebinin karşılanması, banka sözleşme sürecinin yürütülmesi, banka imza/çek takibinin yapılması, çalışanın prim ödemesinin gerçekleştirilmesi, çalışan grup sağlık sigortası başvuru sürecinin yürütülmesi, masraf ödemelerinin gerçekleştirilmesi, çalışana telefon hattı tesliminin gerçekleştirilmesi, izin isteği sürecinin yürütülmesi, oryantasyon eğitim sürecinin takip edilmesi, çalışan talebi sürecinin yürütülmesi, kurumsal hat tanımlama sürecinin yürütülmesi, kartvizit basımının gerçekleştirilmesi, kiralanan araçların takibinin yapılması, zimmet teslim sürecinin takibinin yapılması, satın alma sürecinin yürütülmesi, seyahat ve bilet avans sürecinin takibinin yapılması, çalışan eğitim sürecinin yürütülmesi, bordro sistemine ilgili çalışanın tanımlanması, maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi, çalışan bireysel emeklilik işlemlerinin yürütülmesi, çalışan eğitim sürecinin takibinin yapılması, kargo işlemlerinin takibinin yapılması, kullanıcı hat tanımlama sürecinin takibinin yapılması, yeni çalışana kart tanımlanması, hat kullanım ve paket aşım takibinin yapılması, çalışana multinet tanımlama sürecinin yürütülmesi, çalışan bina giriş çıkış takibinin yapılması, tazminat sürecinin yürütülmesi, çalışan görev tanımlarının yapılması, mobil imza başvurularının yürütülmesi, çalışan sağlık muayenesinin yapılması, karakola kimlik bildirimi yapılması, transfer işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’ye, Özden OSGB’ye, Turkcell İletişim A.Ş.’ye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, matbaa şirketine, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’na, Akbank’a, Vakıf Emeklilik’e, SMMM’ye, Turkcell’e, Genel Müdürlüğe ve karakola aktarılmaktadır.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından bordro sistemine ilgili çalışanın tanımlanması amacıyla işlenmektedir.Muhasebe birimi tarafından çalışan avans ve masraf sürecinin yürütülmesi, masraf ödemelerinin yapılması amacıyla işlenmekte ve Akbank’a aktarılmaktadır.Personel Performans ve Kariyer Gelişim Verisi; İnsan Kaynakları birimi tarafından deneme süresi sonlanan çalışanın değerlendirilmesi, deneme süresi içerisinde çalışanın değerlendirilmesi, çalışanın performans değerlendirilmesinin yapılması, değerlendirme sürecinin takibinin yapılması, çalışan terfi sürecinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte ve Al-Futtaim’e aktarılmaktadır.Üçüncü Kişiler; İnsan Kaynakları birimi tarafından kargo işlemlerinin takibinin yapılması amacıyla işlenmektedir.7. Çalışanın Sahip Olduğu HaklarKVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Orient Sigorta’ya başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Çalışanlar, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerini “Çalışan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Orient Sigorta, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, çalışanların başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri çalışana yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.Çalışan, işbu Politika’ya konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Orient Sigorta’yı derhal bilgilendirecek ve kişisel verilerinin güncellenmesini talep edecektir. Çalışanın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Orient Sigorta’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.8. Çalışanların Kişisel Verilerinin GüvenliğiOrient Sigorta, çalışanlarının kişisel verilerini korumak için uygun idari ve teknik tüm tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. Veri kaybı, izinsiz kullanım, çoğaltma, erişim, değiştirilme tehditlerine karşı düzenlenmekte olan idari ve teknik önlemler aşağıdaki gibidir: Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması, Kullanılan yazılımların virüs koruma sistemleri ile korunması, Kişisel verilere erişimin sınırlanması, KVK Kanunu’ndan kaynaklanan uygulamalara ilişkin olarak iç politikaların düzenlenmesi ve bunlara uyumun sağlanması, Çalışanların KVK Kanunu ve bundan kaynaklanan şirket uygulamalarına ilişkin olarak eğitilmesi, Alınan idari ve teknik önlemlere ilişkin olarak düzenli aralıklarla denetim sağlanması.Kişisel verinin toplanma amacının ortadan kalktığı hallerde Orient Sigorta bu verileri silmek veya yok etmek yerine çalışan ile hiçbir bağlantı kurulamayacak şekilde anonim hale getirerek saklamaya da devam edebilecektir.9. Referanslar• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası • Kişisel Veri Envanteri• Çalışan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formuİşbu Politika, gerekli görüldüğü hallerde Orient Sigorta tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışanlara bilgilendirme yapılacaktır. Politika’nın en güncel haline Network klasörünün içindeki Tubsis0015 klasöründe yeralan KVKK klasöründen ulaşabilirsiniz. Çalışan’ın Adı Soyadı:Tarih: İmzası:

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Underwriting Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Underwriting Uzmanı İş İlanları