warning
İlan yayından kaldırılmıştır
İstanbul(Avr.)(Küçükçekmece)

İş Yerinde

İş Yerinde

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

259 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

259 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Küçükçekmece, Basın Ekspres Caddesinde kurulmakta olan genel müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere,

Genel Nitelikler

 • İlgili bölümlerinden en az lisans derecesinde mezun,
 • Alanında en az 10 yıl müdürlük tecrübesi bulunan,
 • Maliyet, Bütçe, Nakit Akış konularında tecrübeli,
 • Nebim V3 yazılımının ilgili tüm modüllerine hakim,
 • MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,
 • Tüm Beyanname süreçlerine hakim,
 • SMMM belgesi sahibi

Genel Nitelikler

 • Şirket mali dönem açılış ve kapanışlarının yönetilmesi ve şirket içerisinde koordinasyonu sağlanmak,
 • Yıllık ve/veya aylık bazda mali tablolar hazırlamak, üst yönetime sunmak,
 • Tekdüzen Hesap planında zamana bağlı olarak ihtiyaç duyulan değişiklikleri, belirlenen esas ve usullere uygun şekilde gerçekleştirmek ve kurum bünyesindeki diğer tüm birimlerin değişiklikten haberdar olmasını sağlayarak kontrolünü yapmak.
 • Kuruma ait mevzuat gereği yapılması gereken tüm vergi ve diğer beyannamelerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yetkili mercilere bildirilmesini sağlamak,   
 • Şirket muhasebe operasyonlarının, tabi olunan mevzuatlara uygun şekilde, mali kayıtların oluşturulma hızı, doğruluğu, tutarlılığı ve güncelliği prensiplerinden ödün vermeden şirketin politika ve prosedürlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Sorumluluğundaki alanlarda mevcut iş süreçlerinin geliştirilmesini sağlamak, etkinlik ve verimliliği arttırmak,
 • Güncel yasalar ve mevzuat doğrultusunda, tek düzen hesap planına uygun tüm mali kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve raporlamak,
 • SGK, Vergi Daireleri, tüm resmî kurumlar nezdinde mali konular dahilinde yapılması gereken tüm işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılmasını takip ve kontrol etmek,
 • Şirketin muhasebe kayıtlarını resmî prosedürler dahilinde itinalı bir şekilde tutulmasını sağlamak, kontrolünü yapmak,
 • Plan ve bütçede meydana gelen sapmaları dönemler itibariyle izlenmesi, nedenleri ile sonuçlarının rapor edilmesini sağlayarak, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak,
 • Cari hesaplarının takibi ve ödemelerin doğru ve zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak,     
 • Vergi iadeleri, KDV iadeleri gibi GEKSİS eksikliklerinin raporlanarak gereksinimleri ve yazışmaları koordine ve takip etmek,
 • Dönem sonu kapanış ve dönem başı açılış işlemlerinin kontrollerinin yapılması, bilanço ve gelir tablosu değerlendirmesinin yapılması,
 • İç denetleme, bağımsız denetleme ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak bağlı olduğu üst kurullarca talep edilen mali tabloların ve raporların dönemsel olarak hazırlatmak ve kontrolünü sağlamak, tam tasdik ve diğer kurum incelemelerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve raporlanmasını sağlamak,
 • Mali mevzuattaki tüm düzenlemeleri şirket profiline uyarlamak, yönlendirmek ve uygulamayı denetlemek,

Aday Kriterleri

En az 10 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Mezun)
Muaf, Yapıldı

Muhasebe ve Mali İşler Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Maaşları Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nasıl Olunur? Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nedir? Muhasebe ve Mali İşler Müdürü İş İlanları
Hakkımızda

1999 yılından bu yana erkek moda dünyasında faaliyet gösteren GIOTELLI, 22 yılı aşkın tecrübesi, kalitesi ve modern duruşu, her geçen gün büyüyen genç

Şirket Sayfasına Git
Yan Haklar

Servis, Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Muhasebe ve Mali İşler Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Maaşları Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nasıl Olunur? Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nedir? Muhasebe ve Mali İşler Müdürü İş İlanları