Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ukla Junior Club – Part Time İngilizce Öğretmeni

UKLAACADEMY

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Nilüfer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Eğitim

Eğitim

Başvuru Sayısı

276 başvuru

Çalışma Şekli

Yarı Zamanlı / Part Time

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

276 başvuru

Departman

Eğitim

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

UKLA ACADEMY Language Schools Merkez kampüsünde 2023 Junior Club & Middle School  Programlarında yarı zamanlı görevlendirilmek üzere,  

 
 

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık bölümlerinden (Edebiyat ve Tercümanlık bölümleri için formasyon almış) mezun,

  • Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasındaki eğitim-öğretim çalışmalarına katılabilecek,
  • Öğretim materyallerini etkin kullanabilen, 
  • Tercihen bir eğitim kuruluşunda benzer bir pozisyonda görev almış,
  • Prezantabl, diksiyonu düzgün, dinamik,
  • Yüksek sunu ve iletişim becerisi olan,
  • Profesyonel gelişim hedefleyecek,
  • MS Ofis Programlarını etkin olarak kullanabilen

İngilizce Öğretmenleri aramaktayız.

 


Aday Kriterleri

En az 1 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf

İngilizce Öğretmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İngilizce Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Maaşları İngilizce Öğretmeni Nasıl Olunur? İngilizce Öğretmeni Nedir? İngilizce Öğretmeni İş İlanları
Hakkımızda

UKLA LANGUAGE ACADEMY

UKLA LANGUAGE ACADEMY

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİAYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak UKLA AKADEMİ Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Turizm Tic. Ltd. Şti. (“UKLA” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere wwwuklacomtr ’de yer alan UKLA Öğrenci Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiElde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenebilecektir.• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesiİşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiElde edilen kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel hukuk tüzel kişi ve kuruluşlara, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla fiziki ve elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki HaklarınızKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, wwwuklacomtr’den ulaşabileceğiniz UKLA Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

İngilizce Öğretmeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İngilizce Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Maaşları İngilizce Öğretmeni Nasıl Olunur? İngilizce Öğretmeni Nedir? İngilizce Öğretmeni İş İlanları