Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

IT

IT

Application Count

737 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

737 application

Department

IT

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

About Industry X

A new area within Accenture Digital is Industry X, an advanced, digitally enabled, innovative, planning and investment approach for manufacturing and asset-intensive industries. In your role within our Industry X team, you’ll help clients take advantage of significant market opportunities as digital technology moves into the core of industry in product development and manufacturing environments. You’ll help them transform their product, manufacturing and product related services value chains in Products, Communications, Media, High Tech, Chemicals, Mining, Oil & Gas and Utilities. As part of Accenture Digital, you’ll benefit from tailored career management and specialist skills that will fuel your ambitions in the Industry X space.

We are looking for Frontend Developers to extend our Industry X technical development team, who already enjoy working with high-end technologies on various exciting multinational projects!


What’s in it for you?


· You can either work remotely, hybrid or on-site,

· Flexible hours

· Life & Health insurance with wide coverage including spouse and children

· Shuttle service with wide range coverage or fuel allowance

· Meal allowance

· Employee Referral Bonus Program

· Performance rewarding bonus & promotion

· Birthday day off

· No dress code needed

· Personal ongoing learning budget

· One time remote working budget

· Accenture Recognition points that can be turned into gift cards, holiday offers, etc

· Working on international projects with a globally diverse team

· A fast-paced technology environment

· An Employee Assistance & Wellness Program including access to telephone counseling, webinars, training, interactive tools, online and digital content

· Personalized career development plan with People Leads

· Buddy system to support your integration


Required Qualifications


· At least 1 years of software engineering and hands-on programming experience in web applications

· Strong knowledge of Web standards and protocols like HTML, CSS, HTTP, JavaScript with ES6 and Typescript

· Experience in one or more general programming languages/frameworks such as Java, C#, Python, Node.JS, PHP, .NET or similar

· Experience in at least one of high-demand JavaScript frameworks (Angular, React, Vue etc.)

· Experience in HTML5, CSS3 and Responsive Web Development

· Familiarity with Frontend Dev Tools (Gulp.js, webpack, Chrome Dev Tools etc.) is a plus

· Familiarity with DevOps (Continuous Integration, Continuous Testing and Continuous Delivery) is a plus

· Familiarity with UI/UX concerns, Progressive Web Applications and CSS preprocessors (SASS, Less) is plus

· Familiarity with one of the jss libraries and npm ecosystem is a plus

· Strong written and verbal communication skills in English

· Excellent problem solving skills and a high degree of intellectual horsepower

· BS or higher degree in Computer Science or related discipline, or equivalent industry experience

Key Responsibilities:

· Build rich client web applications with a focus on performance and user experience

· Eager to follow, learn and apply new technologies and innovations

Pursue opportunities to improve delivery quality and efficiency within the organization

Preferred Candidate

1 - 8 years of experience
Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

A new area within Accenture Digital is Industry X.0, an advanced, digitally enabled, innovative, planning and investment approach for manufacturing and asset-intensive industries. In your role within our Industry X.0 team, you’ll help clients take advantage of significant market opportunities as digital technology moves into the core of industry in product development and manufacturing environments. You’ll help them transform their product, manufacturing and product related services value chains in Products, Communications, Media, High Tech, Chemicals, Mining, Oil & Gas and Utilities. As part of Accenture Digital, you’ll benefit from tailored career management and specialist skills that will fuel your ambitions in the Industry X.0 space. OUR package for you! · Flexible working hours, · Private health insurance, · Employee referral bonus program, · Performance-rewarding bonus system, · No-dress code, · 3 pm healthy snacks and drinks available all the time at the office, · Monthly happy hour. · Transportation fees or Employee shuttle service, · Lunch ticket.

A new area within Accenture Digital is Industry X.0, an advanced, digitally enabled, innovative, planning and investment approach for manufacturing and asset-intensive industries. In your role within our Industry X.0 team, you’ll help clients take advantage of significant market opportunities as digital technology moves into the core of industry in product development and manufacturing environments. You’ll help them transform their product, manufacturing and product related services value chains in Products, Communications, Media, High Tech, Chemicals, Mining, Oil & Gas and Utilities. As part of Accenture Digital, you’ll benefit from tailored career management and specialist skills that will fuel your ambitions in the Industry X.0 space. OUR package for you! · Flexible working hours, · Private health insurance, · Employee referral bonus program, · Performance-rewarding bonus system, · No-dress code, · 3 pm healthy snacks and drinks available all the time at the office, · Monthly happy hour. · Transportation fees or Employee shuttle service, · Lunch ticket.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

© 2017 Accenturebr-39932 1 Gizli – Hizmete özel kullanım içindirACCENTUREKÜRESEL VERİ GİZLİLİĞİ BEYANIYürürlük Tarihi: Mart 2018Küresel Veri Gizliliği Beyanımızı zaman zaman değiştirebilir, ekleme yapabilir veya bazı kısımlarını kaldırabiliriz. Küresel Veri Gizliliği Beyanımızı değiştirmeye karar vermemiz durumunda güncellenmiş Küresel Veri Gizliliği Beyanımızı dahili Accenture portalımızda yayınlayacağız. Çalıştığınız ilk günden itibaren Küresel Veri Gizliliği Beyanımızın en güncel sürümünü görebileceğiniz dahili Accenture portalımızda oturum açabilirsiniz.1 GENEL BİLGİLERGİZLİLİK BEYANI Bu küresel gizlilik beyanı Accenture PLC'nin ve/veya iştiraklerinin ("Accenture") kişisel verilerinizi neden ve nasıl işlediğini, kişisel verilerinize kimin erişimi olduğunu ve kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.Accenture'a (ve ilgili olması halinde temsilcisine) ilişkin daha fazla bilgi burada bulunabilir. Avrupa Birliği dışında yerleşik her türlü Accenture kişiliği Accenture PLC tarafından temsil edilecektir.Bu küresel gizlilik beyanı kişisel verilerinizle ilgili olarak Accenture'ın en güncel veri işleme faaliyetlerine ilişkin bir genel değerlendirme sağlamaktadır. Lütfen bazı özel veri işleme faaliyetlerinin ayrı ve özel olarak düzenlenmiş gizlilik beyanına tabi olduğunu dikkate alınız.Bu küresel gizlilik beyanının bir tercümesinin hazırlandığı durumlarda farklı dil sürümleri arasında bir çelişki halinde işbu küresel gizlilik beyanının İngilizce sürümü geçerli olacaktır.Accenture hangi kişisel verilerinizi işliyor?Accenture sizinle ilgili kişisel verileri işbu küresel gizlilik beyanında ön görülen amaçları gerçekleştirmek için toplar.Accenture'nin işlediği özel kişisel veri kategorileri hakkında bilgi edinmek için lütfen 2. bölüme bakınız. Accenture'nin kişisel verilerinizi hangi kaynaklardan edindiği hakkında bilgi edinmek için lütfen 3. bölüme bakınız.Accenture başka birine (örneğin, ailenin bir ferdine) ait kişisel veri sağlamanız durumunda söz konusu kişiye işbu küresel gizlilik beyanının içeriği hakkında bilgi vermek ve o kişinin bilgiyi Accenture ile paylaşmak için rızasını almak sizin sorumluluğunuzdur.Bu, bazı bilgiler hariç olmak üzere, kanunen gereken bir zorunluluk olup, Accenture'ye herhangi bir kişisel veri sağlama kararı tamamen isteğe bağlıdır. Bu nedenle, kişisel verilerinizi sağlamamanız halinde hiçbir olumsuz sonuca maruz kalmayacaksınız. Bununla birlikte bazı bilgileri sağlamamanız halinde Accenture'nin işbu küresel gizlilik beyanında belirtilen amaçların tümünü veya bazılarını gerçekleştiremeyeceğini ve söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını gerektiren araç ve sistemleri kullanamayabileceğinizi dikkate alınız.Accenture kişisel verileriniz neden işliyor?Accenture kişisel verilerinizi Accenture'nin sizinle arasındaki sözleşmeye dayalı ve/veya istihdam ilişkisini yönetmek, sizinle iletişimi (acil durumlar dahil olmak üzere) kolaylaştırmak, Accenture'nin iş faaliyetlerini yürütmek ve yönetmek, yasal gerekliliklere uymak, Accenture sistemlerini kullanım© 2017 Accenturebr-39932 2 Gizli – Hizmete özel kullanım içindiralışkanlıklarınızı izlemek ve veri analizlerini üstlenmek bağlamında toplayabilir, kullanabilir, aktarabilir, ifşa edebilir ve başka şekilde işleyebilir. Daya ayrıntılı bir amaç listesi için lütfen 4. bölüme bakınız.Accenture, kanunen zorunlu olmadığı veya izin verilmediği ya da sizin menfaatleriniz için çok önemli (ör: bir tıbbi acil durumda) olmadığı sürece, kişisel verilerinizi, işbu küresel gizlilik beyanıyla uyuşmayan amaçlar için kullanmaz.Accenture kişisel verilerini hangi yasal dayanakla işliyor?Accenture kişisel verilerinizi geçerli veri koruma kanunları ve Accenture’nin 0090 sayılı Küresel Veri Gizliliği Beyanı dahil olmak üzere kendi dahili politikalarınca izin verildiği şekilde işler.Accenture kişisel verilerinizi aşağıdaki nedenlerden biri veya daha fazlası için işbu küresel veri gizliliği beyanında ön görülen amaçlarla işlemektedir: (i) Accenture'nin yerel geçerli kanunlarca yükümlü olması, (ii) söz konusu bilginin sizinle sözleşmesini yerine getirmek için gerekli olması, (iii) Accenture'nin işbu paragrafın son cümlesinde açıklandığı gibi verilen işlenmesinde kanunen özel bir meşru menfaatinin olması nedeniyle veya (iv) gerekli olan hallerde herhangi bir kişinin hayati çıkarlarını korumak amacıyla. Accenture'nin kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinde meşru bir menfaati bulunmaktadır, örneğin: (1) Accenture'nin şebeke ve bilgilerinin güvenli olmasını sağlamak, (2) yönetmek ve genel olarak iş yapmak ve (3) sahtekarlığı önlemek.Accenture'nin her bir işleme faaliyeti için kişisel verilerinizi işlemeye yönelik yasal dayanakları hakkında daha fazla bildi edinmek için 5. bölüme bakınız.Verilerinize kimler erişebilir?Accenture dahilinde kişisel verilerinize erişim işbu küresel gizlilik beyanında açıklanan amaçlarla bilgiyi bilmesi gereken çalışanlarla sınırlı olup, müdürlerinizi, görevlendirdikleri kişilerin yanı sıra İK, BT, Uyum Bölümü, Hukuk Bölümü, Finans ve Muhasebe Bölümü, Kurum Soruşturma Bölümü ve İç Denetim bölümü personelini içerebilir. Accenture bünyesindeki bütün çalışanların genellikle sizin iş iletişim bilgilerinize erişimi vardır (örneğin isim, mevki, telefon numarası ve e-posta adresleri).Ayrıca, kişisel verileriniz içerebilecek diğer Accenture ofisleri ve üçüncü taraflara aktarılabilir ve bu işlem kişisel verilerinizin diğer ülkelere aktarılmasını içerebilir.Küresel BT sistemlerine sahip küresel bir kuruluş olduğumuzdan kişisel verileriniz Accenture'nin dünya çapındaki kuruluşunda yer alan diğer Accenture ofislerine gönderilebilir. Accenture'nin, dünya çapındaki kuruluşunda uygulanmakta olan koruma seviyesini sağlamaya yönelik dahili politikaları bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin diğer Accenture ofislerine aktarımı (Avrupa Ekonomik Alanından (EEA) EEA dışına aktarımlar dahil) Accenture'nin bağlayıcı şirket kuralları tarafından düzenlenir (bir örneğini burada) bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizi işleyebilecek Accenture ofislerinin bir listesi ve iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz.Ayrıca, gerekli olan hallerde, Accenture kişisel verilerinizi hizmet sağlayıcılar ve kamu kurumları gibi üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bunu yapmadan önce Accenture kişisel verilerinizi korumak için önlemler alır. Kişisel verilerinizin açıklandığı üçüncü taraflar ile hizmet sağlayıcı ile mesleki danışmandan kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliğini koruması beklenir ve istenir ve kişisel verilerinizi ancak geçerli veri koruma kanunları uyarınca kullanabilir. Accenture'nin kişisel verilerinizi paylaşabileceği üçüncü taraf kategorilerine ilişkin bilgi için lütfen 6. bölüme bakınız. Kişisel verileriniz üçüncü taraflara (EEA dışındakiler de dahil) uluslararası aktarımları bir uygunluk kararına dayanacak veya standart sözleşme maddeleriyle düzenlenecektir (bir örneği yerel İK temsilcisinden edinilebilir).Accenture kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklar?Accenture kişisel verilerinizi saklama süresini aşağıdaki saklama kriterlerine dayalı olarak belirler:© 2017 Accenturebr-39932 3 Gizli – Hizmete özel kullanım içindir• Accenture kişisel verilerinizi sizinle devam eden bir ilişkisi olduğu sürece saklar.• Accenture kişisel verilerinizi tabi olduğu bir yasal yükümlülüğün gerektirdiği hallerde saklar;• Accenture kişisel verilerinizi korumak için uygun olduğu hallerde veya Accenture'nin hukuki konumunu iyileştirmek amacıyla saklar (örneğin zaman aşımı kanunları, hukuki davalar veya idari soruşturmalarla ilgili olarak).Accenture'nin veri saklama politikası hakkında daha fazla bilgi için Accenture'nin 1413 sayılı Accenture Politikasında belirtilen Kurum Kayıtları ve Bilgi Yönetim yönergelerine bakınız.Lütfen kişisel verilerinizi sürekli güncel tutunuz ve önemli her türlü değişikliği Accenture'ye bildiriniz.Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?(i) Accenture'nin kişisel verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin sorularınız veya endişeniz olması durumunda veya (ii) kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızı kullanmak istediğinizde yerel İK temsilcinizle irtibata geçiniz.Geçerli kanunlarda belirtilen şart ve koşullarda ve istisnalara tabi olarak şunlara hakkınız vardır:• kişisel verilerinize erişim talep etme: bu hak size Accenture'nin işlediği kişisel verilerinizin yanı sıra söz konusu işlem hakkında bazı bilgilere erişim talep etme hakkı verir;• kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme: bu hak size yanlış veya eksik olabilecek kişisel verilerinizi düzeltme veya tamamlamayı talep etme hakkı verir;• kişisel verilerinizin silinmesini talep etme: bu hak size kişisel verilerinizin amaçları gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığı haller dahil olmak üzere söz konusu verilerin silinmesini talep etme hakkı verir;• kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkı: bu hak size Accenture'nin kişisel verilerinizi artık işlememesini talep etme hakkı verir;• bu hak size Accenture'nin kişisel verilerinizi rızanızı almak dahil ancak sınırlı koşullarda işlemesini talep etme hakkı verir.• kişisel verilerinizin bir örneğini veya taşınabilirliğini talep etme hakkı: bu hak size Accenture'ye sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin bir örneğini alma hakkı verir.Kişisel verilerinizi işlemenin rızanıza dayalı olması koşuluyla söz konusu rızayı Accenture'nin veri koruma görevlisi ile dataprivacyofficer@accenture.com adresinden her an irtibata geçerek geri çekmeye hakkınız vardır. Bunun Accenture'nin rızanızı çekmeden önce edindiği kişisel verileri işleme hakkını veya rızanız dışındaki diğer hukuki gerekçelere dayanarak işleme sürecinin bazı kısımlarına devam etme hakkının bulunduğunu dikkate alınız.Bununla birlikte bazı kişisel verilerin geçerli veri koruma kanunu veya diğer yasa ve yönetmelikler uyarınca yukarıda bahsedilen haklardan istisna olabileceğini göz önünde bulundurunuz.Accenture'nin kişisel verilerinizi korumaya yönelik azmi ve çabasına rağmen verilerinizin korunma haklarının ihlal edilmesi durumunda, ister yaşadığınız, çalıştığınız veya veri koruma kanununun ihlal edildiğini düşündüğünüz ülkede olsun, daima denetçi bir kuruma bir şikayette bulunabilirsiniz.Sorularınızın olması veya daha fazla bilgi istemeniz durumundaİşbu kürsel gizlilik beyanı ve beyanda bahsedilen internet sayfaları size Accenture'nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği konusunda eksiksiz ve şeffaf bilgi vermeyi amacı taşımaktadır.© 2017 Accenturebr-39932 4 Gizli – Hizmete özel kullanım içindirAccenture’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında ek sorularınız veya endişeleriniz olması durumunda veya yukarıdaki haklarınızdan birini kullanmak istemeniz durumunda lütfen yerel İK temsilcinizle irtibata geçiniz.Ayrıca aşağıdaki adresten veri koruma görevlisiyle de temasa geçebilirsiniz: dataprivacyofficer@accenture.com.2 KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİNE İLİŞKİN EK BİLGİLERAşağıda yer alan tablo Accenture'nin küresel gizlilik beyanında açıkladığı veri işleme faaliyetleri bağlamında işlediği kişisel veri kategorilerini öngörmektedir.Kişisel veri kategorisi AçıklamaKişisel bilgiler.İsim, tercih edilen isim, her türlü iletişim bilgisi (e-posta, telefon numaraları, fiziki adres gibi), cinsiyet, doğum tarihi, yaş, doğum yeri, ulusal kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, sigorta bilgileri, medeni hali/birliktelik durumu, eşler, bakmakla yükümlü olunan kişiler, acil durum iletişim bilgileri, askeri geçmiş.Hassas veriler.Yerel kanunlar tarafından izin verildiğinde sağlık/tıbbi bilgiler (engellilik hali dahil), sendika üyelik bilgileri, din, ırk veya etnik köken, azınlık bayrağı ve (kanunen izin verilen hallerde) cezai hüküm ve ceza gerektiren suçlara ilişkin bilgiler gibi belirli hassas veri türlerini toplayabiliriz. Accenture, bir engellilik veya hastalığa uyum ve yardım sağlamak amacıyla sağlık/tıbbi bilgileri; sabıka kontrolleri,; zorunlu vergi kesintileri için gerekli oldukları Almanya gibi ülkelerde dinsel veya kilise bağlantıları ve çeşitlilik ve ayrımcılık yasağıyla ilişkili yasal yükümlülükler ve dahili politikalara uymak amacıyla çeşitlilikle ilgili veriler (ırk veya etnik köken gibi) gibi bilgileri özel amaçlarla toplar. Accenture, bu tür hassas bilgileri sadece 4. bölümde belirtilen amaçlar için ve kanunun öngördüğü şekilde kullanacaktır.Görsel işitsel materyaller.Fotoğraf ve CCTV veya diğer video sistemlerinde çekilen görüntüler/kayıtlar, ses kayıtları.Göçmenlik kanunları kapsamında gerekli belgeler.Vatandaşlık, pasaport bilgileri, ikamet veya çalışma izni bilgileri (fiziki sureti ve/veya elektronik bir sureti).Ücret ve bordro.Ücret bilgileri (taban ücret ve ikramiye veya teşvik primi dahil), sosyal haklar, fazla mesai ve vardiyalı çalışma, ücret türü, ücret sıklığı, maaş incelemeleri ve performans değerlendirmeleri, banka bilgileri, vergi bilgileri, çalışma süresi kayıtları (tatil izni ve diğer devamsızlık kayıtları, izin durumu, çalışılan saatler ve departmanın standart çalışma saatleri dahil), maaş bilgileri ve fesih tarihi, tazminat bilgileri, teklifler, emeklilik bilgileri, işletmeler ve özkaynak varlıklarındaki paylar.Görev ve sözleşme bilgileri.Mevcut görev tanımı, iş unvanı, istihdam şart ve koşulları, yönetim kurulu üyeliği, hissedarlık oranına ilişkin bilgiler, kurumsal statü, kariyer seviyesi, yönetim kategorisi, iş kodu, iş© 2017 Accenturebr-39932 5 Gizli – Hizmete özel kullanım içindirfonksiyonları, tüzel işveren kuruluş, lokasyon, Accenture iletişim sorumluları, çalışan kimlik numarası, istihdam veya sözleşme şartları, iş geçmişi, işe alma/tekrar işe alma ve fesih tarihleri ve nedeni, işten çıkış mülakatları/fesih belgelerinden bilgiler, hizmet süresi, emekliliğe hak kazanma, terfiler ve disiplin kayıtları, transfer tarihleri ve raporlama yöneticilerinin bilgileri.Yetenek yönetimi bilgileri.Başvuru dilekçeleri ve özgeçmiş/CV veya verilen diğer belgelerde (önceki iş geçmişi, eğitim geçmişi, mesleki yeterlilikler, dil ve ilgili diğer beceriler, sertifikalar, sertifika bitiş tarihleri), işe alım görüşmeleri /kontrol listesi bilgileri, bir geçmiş sorgulamasını tamamlamak için gerekli bilgiler, performans kararları ve sonuçlara ilişkin bilgiler, performans geri bildirimi ve uyarılar, e-öğrenim/eğitim programları, performans ve gelişim değerlendirmeleri (geri bildirim istenildiğinde veya geri bildirimde bulunurken, öncelikleri oluştururken, ilgili araçlardaki girdinizi güncellerken verdiğiniz bilgiler, danışmanın/danışanın yorumları ve yanıtları dahil), ödemeye isteklilik, sürücü ehliyeti ve araba sahipliğine ilişkin bilgiler ile çalışan özgeçmişlerini doldururken kullanılan bilgiler.Yönetim kayıtları.Herhangi bir hisse senedi veya direktörlük payına ilişkin bilgiler.Sistem ve uygulama erişim verileri.Sistem ID, LAN ID, e-posta hesabı, anlık mesajlaşma hesabı, ana sistem ID, önceki çalışan kimliği, önceki yönetici çalışan kimliği, sistem şifreleri, erişim kayıtları, faaliyet kayıtları, çalışan statü nedeni, şube durumu, ülke kodu, önceki şirket bilgileri, önceki şube bilgileri ile önceki departman bilgileri ve Accenture sistemleri kullanılarak üretilen elektronik içerik gibi Accenture sistemleri ve uygulamalarına erişim için gerekli bilgiler.© 2017 Accenturebr-39932 6 Gizli – Hizmete özel kullanım içindir3 KİŞİSEL VERİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ EK BİLGİLERKişisel verileriniz, Accenture tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen kaynaklardan alınmıştır.Accenture'nin kişisel verileri aldığı kaynakÇalışanlar, yükleniciler, (muhtemel) yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar.Accenture İştirakleri.Münferit yüklenicilerin çalışanları.Kamu kurumları.Kamu internet siteleri ve sosyal medya.Önceki işverenler.Eğitim kurumları.Tedarikçiler ve satıcılar.Geçmiş sorgulaması sağlayıcılar.Yetenek yönetimi sağlayıcıları.Kaynak açıkça "kamu" olarak belirtilmediği sürece, yukarıdaki kaynaklar özel kaynaklardır. Bu kaynakların kişisel verilerinizi AB'nin hem içinde hem de dışında tutuyor olabileceğini unutmayınız.4 AMAÇLARA İLİŞKİN EK BİLGİLERKüresel gizlilik beyanında belirtildiği gibi, Accenture kişisel verilerinizi birden çok amaçla işlemektedir. Aşağıdaki tablo, Accenture'nın kişisel verilerinizi işleme amaçlarının her birini belirtmektedir.Amaç AçıklamaAccenture'nin sizinle olan sözleşmeye dayalı ve/veya istihdam ilişkisini yönetme.Personelin yönetimi ve idaresi, işe alım, değerlendirmeler, performans, müşteri projelerine katılma, çekilme, terfiler ve halef planlama, yeniden işe alma, finansal planlama, maaş ödeme ve ödeme idaresi ile değerlendirmeleri, ücretler ve hisse opsiyonları, hisse hibeleri ve ikramiyeler, varsa zorunlu tıbbi muayeneler dahil sağlık bakım ödenekleri, emeklilik ve tasarruf planları, eğitim, izin, hastalık izinlerinin idaresi, terfiler, transferler, geçici personeller, mülteci ve çeşitlilik programının yönetimi, diğer sözleşmeye dayalı faydalar, dinlence faaliyetleri, kurum vatandaşlık faaliyetleri organizasyonu (örneğin çalışan gönüllü faaliyetleri), çalışan referansları, kredilerin verilmesi, işgücü analiz ve planlarının yapılması, çalışan anketleri, adli sicil© 2017 Accenturebr-39932 7 Gizli – Hizmete özel kullanım içindirkontrollerinin yapılması, koçluk, disiplin işlemleri, şikayetler ve iş akitlerinin feshi, istihdam kararlarının değerlendirilmesi, is seyahati ayarlamalarının yapılması, eğitim gereklerinin planlanması ve izlenmesi ve işgücü planlaması, programlama, eleman alma, kaynak tahsisi, raporlama, kariyer geliştirme faaliyetleri ve beceri ve öğrenme yolunun yönetilmesi dahil yetenek yönetimi ile bir veya daha fazla çalışan kütüğünün oluşturulması ve tutulması dahil iş faaliyetleri ve personelin genel olarak idaresi.Sizinle iletişimi kolaylaştırma (acil durumlar dahil).Sizinle iletişimi kolaylaştırma, iş sürekliliğini sağlama, referans ve tavsiye mektupları verme, çalışanların ve başkalarının sağlık ve emniyetini koruma, BT altyapısını koruma, acil durumlarda sizinle ve adını verdiğiniz kişiyle iletişimi kolaylaştırma, yönetim kuruluyla iletişimi kolaylaştırma, yönetim kurulu toplantı materyallerini ve gizli bilgileri koruma.Accenture'nin iş faaliyetlerini yürütme ve yönetme.Şebeke, veri, telekomünikasyon hizmetleri ve diğer BT altyapısının sağlanması ve destek verilmesi, uygulama hosting hizmetleri, veri depolama, yedekleme ve kurtarma, mesajlaşma ve işbirliği uygulamaları, ara yazılım uygulamaları, son kullanıcı hizmetleri (örneğin masaüstü ve mobil hesaplama ve uzaktan erişim gibi), BT güvenlik faaliyetleri ve ilişkili geliştirme, destek ve bakım hizmetleri dahil BT ve iletişim sistemlerinin işletilmesi ve yönetimi, tesislere güvenli erişim kontrolü, ürün ve hizmet geliştirme yönetimi, ürün ve hizmet iyileştirme, Accenture varlıklarının yönetimi, Accenture varlık ve insan kaynaklarının tahsisi, stratejik planlama, proje yönetimi, iş sürekliliği ve afet kurtarma, denetim yolları ve raporlama araçlarının derlenmesi, bütçe hazırlama, finansal yönetim ve raporlama, iletişim, çalışan hizmetleri yönetimi ve dahili hizmet talep desteği, birleşme, satın alma, satışlar, yeniden örgütlenme veya tasfiyelerin yönetimi, şirket vatandaşlık etkinlikleri ve satın alma bölümüyle entegrasyon, risk yönetimi ve kalite operasyonlarının yönetilmesi, yönetim kurulu ve hissedarlar toplantılarının düzenlenmesi ve idaresi.Yasal şartlara uyumGelir vergisi ve ulusal sigorta kesintileri, zorunlu başvurular, kayıt tutma ve beyanname verme yükümlülükleri, denetim gerçekleştirme, hükümet denetimleri ve hükümet veya diğer kamu kurumlarının diğer taleplerine riayet, mahkeme celpleri gibi yasal süreçlere cevap verme gibi yasal şartlara uyma; yasal haklar ve çözüm yollarının takibi; davaların savunulması ve her türlü dahili şikayet veya suçlamaların yönetimi; soruşturma yapma ve dahili politika ve prosedürlere uyma; Accenture, Accenture'nin iştirakleri veya çalışanlarının, şubelerinin veya yüklenicilerinin yasal haklarını (ilgi sözleşme ve kullanım şartlarının yürürlüğe sokulması dahil) koruma, uygulama ve savunma; Accenture ürünleri veya hizmetlerinin kullanıcılarının veya halkın emniyet, mahremiyet ve güvenliğini koruma ya da sahtekarlığa karşı yada risk yönetim amaçlarıyla koruma.Accenture sistemlerini kullanımınızı izlemek.Yerel kanunlarca izin verildiği şekilde veya Accenture'nin dahili 0057 sayılı Politikası gereğince izleme faaliyetleri (telefonlarını e-postalarını İnternet ve diğer Accenture kaynaklarının izlenmesi dahil).© 2017 Accenturebr-39932 8 Gizli – Hizmete özel kullanım içindirVeri analizlerini üstlenmek.Accenture bünyesinde iş performansını tanımlamak, tahmin etmek ve geliştirmek amacıyla analizlerin iş faaliyetlerine uygulanması (bununla birlikte bu analizler tamamen otomatik bazda yapılmaz). Özellikle, analizler dahilindeki alanlar tanımlayıcı analizler, kestirimci analizler, bireylerin (müşteriler, çalışanlar) kişisel veri kullanımını bireyleri (müşteriler, çalışanlar) içeren analizler, pazarlama, tek müşteri görüşü ve müşteri yolculuğuna dayalı analizler, yetenek/çalışan yönetimi analizlerini kapsar.© 2017 Accenturebr-39932 9 Gizli – Hizmete özel kullanım içindir5 YASAL DAYANAĞA İLİŞKİN EK BİLGİLERAccenture, kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda belirtilen yasal dayanaklara istinaden işler.Amaç Yasal dayanakAccenture'nin sizinle arasındaki sözleşmeye dayalı ve/veya istihdam ilişkisini yönetmek.Bir sözleşmenin ifası için gerekli.Sizinle iletişimi (acil durumlar dahil) kolaylaştırmak.Accenture'nin kuruluş içerisinde uygun iletişim ve acil durumların idaresini sağlamak için meşru çıkarları olduğu gerekçesine dayalıdır.Accenture'nin iş faaliyetlerini yürütme ve yönetme.Accenture'nin iş faaliyetlerinin düzgün işleyişini sağlamak için meşru çıkarları olduğu gerekçesine dayalıdır.Yasal gerekliliklere uymak.Yasal bir yükümlülüğe uyum için gerekli.Accenture sistemlerini kullanımınızı izlemek.Accenture'nin uyumsuzluğu önlemek ve itibarını korumak için meşru çıkarları olduğu gerekçesine dayalıdır.Veri analizlerini üstlenmek.Accenture'nin iş faaliyetlerinin düzgün işleyişini analiz etmek ve iyileştirmek için meşru çıkarları olduğu gerekçesine dayalıdır.Yukarıdaki tabloda Accenture'nin belirli bir amaç için meşru çıkarlarına dayandığının belirtilmesi halinde, (i) Accenture'nin işleme faaliyetleriyle ilgili sağladığı şeffaflık ve (ii) işleme faaliyetiyle ilgili sahip olduğunuz haklar dikkate alındığında Accenture, meşru çıkarlarının çıkarlarınız, haklarınız veya özgürlüğünüz tarafından geçersiz kılınmadığı görüşündedir.© 2017 Accenturebr-39932 10 Gizli – Hizmete özel kullanım içindir6. ÜÇÜNCÜ TARAF MUHATAP KATEGORİLERİNE İLİŞKİN EK BİLGİLERAccenture, kişisel bilgileri iştirakleri ve ilgili kurum içi personeline aktarmaya ek olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda belirtilen bağımsız üçüncü taraf kategorilerine de aktarabilir.Üçüncü taraf kategorisi AçıklamaMesleki danışmanlar.Accenture'nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki muhasebeciler, denetçiler, avukatlar, sigortacılar, bankalar ve diğer dış mesleki danışmanlar.Hizmet Sağlayıcılar.Accenture'ye bordro, emeklilik planları, fayda sağlayıcıları insan kaynakları hizmetleri, performans, eğitim, masraf yönetimi gibi ürün ve hizmet sağlayan şirketler; BT sistem ve destek tedarikçileri; özkaynak tazmin planlarına yardım eden üçüncü taraflar; kredi kartı şirketleri, tıbbi veya sağlık meslek erbapları, ticaret organları ve birlikleri ile diğer hizmet sağlayıcılar.Kamu kurum ve kuruluşlarıAccenture'yi düzenleyen veya Accenture üzerinde yargı yetkisi olan idari kurumlar, emniyet güçleri, kamu kurumları ve adli kurumlar gibi kişilikler.Kurumsal / ticari işlemler.Accenture işletmesi, varlıkları veya hisselerinin (herhangi bir iflas veya benzer muameleyle bağlantılı olanlar dahil) tümü veya herhangi bir bölümünün önerilen veya fiili herhangi bir yeniden yapılandırma, birleşme, satış, ortak girişim, devir, temlik veya başka bir tasarrufu ile bağlantılı bir üçüncü taraf. Her türlü önerilen veya fiili müşteri projesiyle bağlantılı bir üçüncü taraf.

Detaylı Bilgi

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları