Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Muhasebe Memuru

ELGİNKAN HOLDİNG

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

750 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

750 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı;

Elginkan Holding A.Ş. İstanbul Şişli lokasyonunda görevlendirilmek üzere Muhasebe Memuru alınacaktır.

 

 • Şirkete ait her türlü kanuni defter, borç-alacak ve servis kayıtlarının tutulması, gerekli hesap cetvellerinin düzenlenmesi ile gerekli kayıtların muhasebe programına girilmesi,
 • Banka mevduat hesapları ile stopaj hesaplarının takibi ve mutabakatlarının sağlanması,
 • İştiraklere ilişkin hisse senetlerinin takibi ve muhafazası, iştiraklere verilen kefaletlerin takibi,
 • Şirkete ait envanter kayıtlarının tutulması, sigorta işlemlerinin yapılması, faturaların tanzimi ve muhasebeleştirilmesi,
 • Satıcı faturalarının muhasebe kayıtlarına alınması, KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması,
 • Satıcı alacakları ile müşteri borçlarının takibi, mutabakatı, ödemelerinin yapılması,      Alış ve Satış Faturalarının girilmesi
 • Aylık Vergi beyannameleri ve BA-BS Formlarının düzenlenerek mutabakatlarının yapılması.
 • Aylık muhasebe kapanış sürecine uygun muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yurtiçi / yurtdışı masraf beyanlarının muhasebeleştirilmesi
 • Çek Senet / Kasa Banka Muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Aylık mizan kontrollerinin, hesap mutabakatlarının yapılması
 •  İthalat girişlerinin ve dosya kapatma işlemlerinin yapılması
 •  E-fatura, E-arşiv, E-defter uygulamalarına hakim olunması
 •  Beyanname süreçleri ve dönem sonu işlemlerinin Mali ve İdari İşler Müdürlüğü   bünyesinde koordineli olarak yürütülmesi
 • Personel bordro ve SGK bildirgelerinin hazırlanması ve verilmesi

       

     Aranan Nitelikler;

         

 •  4 yıllık eğitim veren üniversitelerin, ilgili bölümlerinden - İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi -  mezun (Örgün Öğretim)
 • Genel muhasebe konularında en az 5 yıl deneyime sahip
 • Genel muhasebe sistemi işleyişi, tek düzen hesap planına, vergi mevzuatı ve      uygulamalarına hâkim ve tercihen SMMM belgesi olan,
 • İyi düzeyde İngilizce bilen
 • Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip,
 • Tercihen SAP FI modülüne hakim,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • İş takibi konusunda dikkatli ve sonuç odaklı çalışan,
 • Tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden

 

       


 


Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)
B sınıfı

Muhasebe Memuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Memuru Muhasebe Memuru Maaşları Muhasebe Memuru Nasıl Olunur? Muhasebe Memuru Nedir? Muhasebe Memuru İş İlanları
ELGİNKAN HOLDİNG

Yapı Malzemeleri / Holding / Şirketler Grubu

Hakkımızda

ELGİNKAN HOLDİNG 1967 yılı sonunda kurulan Elginkan Holding A.Ş.; her türlü ticari, sınai, zırai ve mali amaçlarla anonim ve limited şirketler kurmak, bu türden kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını satın amak, finanse etmek ve sermaye artışlarına iştirak etmek gibi konularda faaliyet göstermektedir. Bu temel işlevlerinin yanı sıra, Holding'in Topluluk genel yönetimi kapsamında; - Dış ve iç iştirak politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrolü, yeni yatırım kararları alınması, - Topluluk yönetim esas ve usullerinin tespiti, değişen şartlara ve Topluluk amaçlarına uygun olarak geliştirilmesi, - Finansman politikaları geliştirme, büyük hacimli kredilerin planlanması ve koordinasyonu, - İnsangücü planlaması ve eğitim konularında yönlendirilmesi, - Makro hedeflerin seçilmesi, strateji tespiti ve uzun vadeli planların yapılması, gibi görevlerde yer almaktadır.

ELGİNKAN HOLDİNG 1967 yılı sonunda kurulan Elginkan Holding A.Ş.; her türlü ticari, sınai, zırai ve mali amaçlarla anonim ve limited şirketler kurmak, bu türden kurulmuş şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını satın amak, finanse etmek ve sermaye artışlarına iştirak etmek gibi konularda faaliyet göstermektedir. Bu temel işlevlerinin yanı sıra, Holding'in Topluluk genel yönetimi kapsamında; - Dış ve iç iştirak politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrolü, yeni yatırım kararları alınması, - Topluluk yönetim esas ve usullerinin tespiti, değişen şartlara ve Topluluk amaçlarına uygun olarak geliştirilmesi, - Finansman politikaları geliştirme, büyük hacimli kredilerin planlanması ve koordinasyonu, - İnsangücü planlaması ve eğitim konularında yönlendirilmesi, - Makro hedeflerin seçilmesi, strateji tespiti ve uzun vadeli planların yapılması, gibi görevlerde yer almaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİElginkan Holding A.Ş. ve iştirak şirketleri (*) (“Elginkan Topluluğu”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Sizden iş başvurusu esnasında talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin KVKK ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı İş başvurunuzu şirketimizde ve/veya onayınıza istinaden sadece onay verdiğiniz Elginkan Topluluğu grup şirketlerinde size uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonlar için sizinle iletişime geçilmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, idari ve özlük işlerimizi planlayabilmek, şirketimiz bünyesinde çalışabileceğiniz konumu doğru bir şekilde belirleyebilmek, şirket süreçlerimizin hukuka ve şirket politikalarımıza uygun yürütülebilmesi amacıyla iş başvuru formunda, özgeçmişinizde ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz.Söz konusu kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklerimizin ve şirket politikalarımızı yerine getirmek, şirket faaliyetlerimizin devamı ve organik bir şekilde bağlı olarak faaliyet gösterdiğimiz, mensubu olduğumuz Elginkan Topluluğu ile KVKK m. 5/2/f maddesi uyarınca meşru menfaatimiz uyarınca veri aktarımının gerekli olmasına istinaden paylaşılmaktadır. Tarafınıza ayrıca iletilecek Çalışan Adayı Açık Rıza metninde onay vermeniz durumunda kişisel verileriniz sadece onay verdiğiniz grup şirketlerimize de bu grup şirketlerindeki açık pozisyonlar için değerlendirilebilmeniz amacıyla aktarılacaktır.Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ile gerekmesi halinde paylaşılmaktadır. Ancak sağlık ile ilgili verileriniz, işe alımınız yapılmadığı sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesiSağlık verileriniz (mevzuat uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına engellilik durumuna da belirlemek için alınmaktadır), KVKK m. 5 uyarınca istisna kapsamında değerlendirilemediği için işlenmesi ya da paylaşılması için açık rıza alınması zorunludur.Söz konusu kişisel verilerinize, bilgi teknolojileri desteği aldığımız firma tarafından veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak erişim sağlanmaktadır. Bunun dışında söz konusu kişisel verileriniz herhangi bir taraf ile paylaşılmamaktadır.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel verileriniz, işe alım sürecinizin olumlu sonuçlanması halinde iş ilişkisinin devamı için saklanmaya devam edecektir. İşe alım sürecinizin olumsuz sonuçlanması halinde ise sizi daha sonraki bir zamanda çalışan adayı olarak değerlendirebilmemiz için istediğiniz zaman silme talep etme hakkınız saklı kalmak kaydıyla, tercih ettiğiniz süre boyunca saklanmaya devam edecektir. Her halükârda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Kişisel Verilerin Güvenliği Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat BilgilerimizKVKK madde 11 uyarınca, iş başvurusu yaptığınız şirkete/şirketlere başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna Topluluğumuzun internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.Veri Sorumlusu:Elginkan Holding A.Ş.Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 Şişli / İstanbul Tel: +90 (212) 293 30 00İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 87869 / 32349(*) Grup şirketlerinden bir veya birkaçına başvuru yapıyorsanız veri sorumlusuna ilişkin ayrıntılı iletişim bilgilerini Elginkan Holding A.Ş. internet sitesinden öğrenebilirsiniz.Okudum, anladım.

Detaylı Bilgi

ELGİNKAN HOLDİNG İş İlanları

Muhasebe Memuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Memuru Muhasebe Memuru Maaşları Muhasebe Memuru Nasıl Olunur? Muhasebe Memuru Nedir? Muhasebe Memuru İş İlanları