Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

AR-GE Mühendisi (Km)

GEDİK HOLDİNG A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Sakarya(Hendek)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

251 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

251 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1963 yılından beri kendi know-how birikimi ile hem Türkiye’de ve hem de dünyada mega projelerin çözüm ortağı olan Gedik Kaynak' ın Ar-Ge Merkezi' nde İstanbul Gedik Üniversitesi başta olmak üzere Üniversite-Sanayi işbirliği projeleri kapsamında ülkemizin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknolojik ürünler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gedik Kaynak, yeni ürün araştırma ve geliştirme projeleri kapsamındaki Ar-Ge çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Mühendisleri arıyoruz.


  • Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun,
  • Tercihen güç elektroniği alanında en az  3 yıl çalışmış,
  • Tercihen IIW Kaynak Mühendisliği diploması sahip,
  • Tercihen Ulusal & Uluslararası Ar&Ge projelerinde araştırmacı veya bursiyer olarak görev almış,
  • Teknik literatürü takip edecek seviyede İngilizce bilgisine sahip,
  • Sakarya' da ikamet eden.


  • Geliştirilen ürünlerin tasarım aşamasından seri üretimine kadar Kalite ve Üretim departmanlarıyla uyum içerisinde çalışılması,
  • Bilimsel içerikli Ar-Ge projelerinin yazılması, bunların çeşitli destek kurumlarına (Avrupa Birliği, TÜBİTAK,  vb.) sunulması ve yürütülme süreçlerinin üstlenilmesi,
  • Müşteriden gelen talep ve şikayetler kapsamında mevcut ürünlerle ilgili iyileştirme çalışmalarının yapılması,

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)

AR-GE Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

AR-GE Mühendisi İş İlanları
GEDİK HOLDİNG A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler

Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin KorunmasıÇalışan Adayı Aydınlatma Metni Gedik Holding A.Ş. ve bağlı işyerleri (Gedik Holding), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü' nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.Tanımlar6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyiAydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;ifade eder.İlgili KişiKişisel verileri Gedik Holding tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.Veri SorumlusuSizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Gedik Holding veri sorumlusudur.Kişisel Verilerinizin Elde EdilmesiAşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.Yöntem / Ortam VerilerOtomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizdenkağıt ortamda Kimlik (Ad, Soyad ve İmza) Kurum Bilgileri (Çalışmak İstenilen Bölüm) Evrak Bilgileri (Belgenin Düzenlenme Tarihi, Sürüm Tarihi, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı, vd.) Özlük (Bilinen Yabancı Dil, Bilinen Yabancı Dil Düzeyi, Fazla Mesai Yapma Durumu ve Talep Edilen Ücret) İletişim (Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi) Mesleki Deneyim (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Eğitim Konusu, Bilgisayar Bilgisi, Önceki Firma Adı, vd.) Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim Görülen Kurumun Adı, Mezuniyet Derecesi ve Mezuniyet Yılı) Çalışma Saatleri (Vardiyalı Çalışma Durumu) ;Mülakata çağrılmanız durumunda;Yöntem / Ortam VerilerOtomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizdenkağıt ortamda Özlük (Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat ve Kişi Hakkında Yorum) ;Kişilik envanter testi yapılması durumunda;Yöntem / Ortam VerilerOtomatik yöntemlerle doğrudan sizdenelektronik ortamda Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi) Kişilik Envanteri (Envanter Sorusunun Cevabı, Kişilik Envanteri Kriteri, Kriter Puanı, Kriter Yorumu ve Test Tarihi) ;İşe kabul edilmeniz durumunda;Yöntem / Ortam VerilerOtomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizdenkağıt ortamda Kimlik (T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri, vd.) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Dosya Esas No, Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme, Adli Sicil Kaydındaki Suç Tarihi, Adli Sicil Kaydındaki Uygulanan Ceza Maddeleri, Adli Sicil Kaydının Varlığı, vd.) ;Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki SebepleriAşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.KVKK Md.5-2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyleKvkk ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Evrak Bilgileri (Sürüm Tarihi, Aydınlatma Zamanı, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı), Kimlik (Ad, Soyad, İmza)Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıylaAydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ndaki Aydınlatmanın Yapıldığının İspat Yükümlülüğü'ne (Madde 5/1e) istinaden; Evrak Bilgileri (Sürüm Tarihi, Aydınlatma Zamanı, Açık Rıza Zamanı), Kimlik (Ad, Soyad, İmza)KVKK Md.5-2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyleSaklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Çalışma Saatleri (Vardiyalı Çalışma Durumu), Evrak Bilgileri (Belgenin Düzenlenme Tarihi), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Kurum Bilgileri (Çalışmak İstenilen Bölüm), Mesleki Deneyim (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Eğitim Konusu, Önceki Firma Adı, Önceki Firmadaki Görevi, vd.), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Görülen Kurumun Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Mezuniyet Yılı, Mezuniyet Derecesi), Özlük (Bilinen Yabancı Dil, Bilinen Yabancı Dil Düzeyi, Talep Edilen Ücret, Fazla Mesai Yapma Durumu)KVKK Md.5-1'e göre açık rızanızın bulunması durumundaÇalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Çalışma Saatleri (Vardiyalı Çalışma Durumu), Evrak Bilgileri (Belgenin Düzenlenme Tarihi), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Kurum Bilgileri (Çalışmak İstenilen Bölüm), Mesleki Deneyim (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Eğitim Konusu, Önceki Firma Adı, Önceki Firmadaki Görevi, vd.), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Görülen Kurumun Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Mezuniyet Yılı, Mezuniyet Derecesi), Özlük (Bilinen Yabancı Dil, Bilinen Yabancı Dil Düzeyi, Talep Edilen Ücret, Fazla Mesai Yapma Durumu)Mülakata çağrılmanız durumunda;KVKK Md.5-2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyleSaklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Özlük (Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Yorum, Kişi Hakkında Kanaat)KVKK Md.5-1'e göre açık rızanızın bulunması durumundaÇalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Özlük (Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Yorum, Kişi Hakkında Kanaat)Kişilik envanter testi yapılması durumunda;KVKK Md. 6-2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıylaSaklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kişilik Envanteri (Kişilik Envanteri Kriteri, Kriter Puanı, Kriter Yorumu, Envanter Sorusunun Cevabı, Test Tarihi)İşe kabul edilmeniz durumunda;KVKK Md.5-2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyleSaklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri, vd.),KVKK Md.5-1'e göre açık rızanızın bulunması durumundaÇalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri, vd.),KVKK Md. 6-2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıylaSaklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme, Dosya Esas No, Dava Dosyası Karar No, Hükmün Kesinleşme Tarihi, Adli Sicil Kaydının Varlığı, vd.),Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz KVKK Md.28-1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadırKişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızİlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgilia) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmeHaklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru YöntemiBaşvurunuzuAnkara Cad. No: 306 Şeyhli Pendik / İstanbul adresine yazılı olarak;gedikholding@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@gedik.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.Gedik Holding A.Ş.

Detaylı Bilgi

GEDİK HOLDİNG A.Ş. İş İlanları

AR-GE Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

AR-GE Mühendisi İş İlanları