Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İletişim Merkezi Müşteri Hizmet Yetkilisi

Odea Bank A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 10 yıl arası

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 10 yıl arası

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Üniversite mezunu,
  • Tercihen İngilizce bilen,
  • Çağrı Merkezi tecrübesi varsa 1 yıldan yüksek olmayan,
  • 27 yaşını aşmamış,
  • Erkek adaylarda askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş,
  • Diksiyon, iletişim ve satış becerileri kuvvetli,
  • Sabırlı ve müşteri memnuniyeti odaklı,


Inbound ve Outbound ekiplerimizde görev alacak, geleceğe heyecanla bakacak Odealistler arıyoruz. 

  • Inbound - Gelen Aramalar, vardiyalı çalışma
  • Outbound - Giden Aramalar 

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Maaşları Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Nasıl Olunur? Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Nedir? Müşteri Hizmetleri Temsilcisi İş İlanları
Hakkımızda

Türkiye’nin genç ve yenilikçi bankası Odeabank, 2012 yılında Lübnan ve Orta Doğu bölgesinin en güçlü finansal kurumu Bank Audi Grubu’nun yatırımıyla kurulmuştur. International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odeabank, Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak kurulan ilk bankadır. Toplam aktif büyüklüğü açısından özel mevduat bankaları arasında 10. sırada yer alan Odeabank ticari ve bireysel bankacılık alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Odeabank 2020 yılı itibarıyla, müşteri odaklı stratejisi doğrultusunda 17 ilde, 48 şubede, 1120 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. “Görünenden Fazlası” mottosuyla hizmet veren Odeabank, kişiye özel bankacılık hizmetleri, teknolojik yatırımları ve kaliteli insan kaynağı ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Odeabank 2020 yılında bağımsız marka değerleme kuruluşu Brand Finance’ın ‘Türkiye’nin En Değerli ve Güçlü Markaları’ listesine girmiştir. Kadın çalışan oranı %58 olan Odeabank Birleşme Milletler’in Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni desteklemekte ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini benimsemektedir. Odeabank, O’Art sanat platformu ile 2015 yılından bu yana, çağdaş sanatı herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek günümüz sanatçılarının ve sanatın görünürlüğüne katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’nin genç ve yenilikçi bankası Odeabank, 2012 yılında Lübnan ve Orta Doğu bölgesinin en güçlü finansal kurumu Bank Audi Grubu’nun yatırımıyla kurulmuştur. International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odeabank, Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak kurulan ilk bankadır. Toplam aktif büyüklüğü açısından özel mevduat bankaları arasında 10. sırada yer alan Odeabank ticari ve bireysel bankacılık alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Odeabank 2020 yılı itibarıyla, müşteri odaklı stratejisi doğrultusunda 17 ilde, 48 şubede, 1120 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. “Görünenden Fazlası” mottosuyla hizmet veren Odeabank, kişiye özel bankacılık hizmetleri, teknolojik yatırımları ve kaliteli insan kaynağı ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Odeabank 2020 yılında bağımsız marka değerleme kuruluşu Brand Finance’ın ‘Türkiye’nin En Değerli ve Güçlü Markaları’ listesine girmiştir. Kadın çalışan oranı %58 olan Odeabank Birleşme Milletler’in Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni desteklemekte ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini benimsemektedir. Odeabank, O’Art sanat platformu ile 2015 yılından bu yana, çağdaş sanatı herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyerek günümüz sanatçılarının ve sanatın görünürlüğüne katkıda bulunmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİAYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Odea Bank Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel veriler; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin kimlik, iletişim, finansal veri dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi ile sağlık ve biyometrik veri dahil Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilen her türlü veriyi (“Kişisel Veriler”) içermektedir. Toplanan Kişisel Verileriniz Bankamız ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Bankamız tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Banka'nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel Verilerinizin Bankamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere,Odeabank internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Odea Bank A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurumlara, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Odeabank internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Politika metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel Verileriniz Bankamızın genel müdürlük, şube, internet şubesi, kiosk, iletişim merkezi, internet sitesi ve ATM’leri ile Kimlik ve Adres Paylaşımı Sistemi, Kredi Kayıt Bürosu, e-posta, web, faks, kargo/posta, SMS yöntemleri ve Bankamızın müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer yöntemler aracılığıyla yukarıda açıklanan amaçlarla toplanmaktadır. Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Odeabank internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Politika metninde düzenlenen yöntemlerle Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Detaylı Bilgi

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Maaşları Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Nasıl Olunur? Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Nedir? Müşteri Hizmetleri Temsilcisi İş İlanları